ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα Διοικητικά Όργανα της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ» όπως προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες την 9/10/2022, είναι:

Προεδρείο

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γενικός Γραμματέας:

Ταμίας:

Γενικός Έφορος:

Ειδικος Γραμματέας:

Μέλη:

Κωνσταντίνος Καρούσος

Γιώργος Μαρινάκης

Αυγερινός Ανδρέου

Ελένη Κοντόζογλου – Συκά

Δημήτρης Λαμπρόπουλος

Γιάννης Βέλλης

Αυλωνίτης Σπύρος,
Σταυράκης Γιώργος,
Κούρβας Παναγιώτης