Μαρινάκης Γιώργος

gmari@tee.gr

Ο Γιώργος Μαρινάκης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάστηκε ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών και ως καθηγητής σε στρατιωτικές σχολές στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ασχολείται με τη μουσική και τη λογοτεχνία

Έργο: